Błonie | BIP | BIS | Plan Miasta | Centrum Kultury | Kalendarz imprez | Biblioteka | Kącik adopcyjny | || Teraz jest 2019-09-16, 07:08

Forum Błonia

Kanały RSS: Forum | Miasto


Strefa czasowa: UTC + 1

Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14 ] 
Autor Wiadomość
 Tytuł: II SESJA
PostNapisane: 2007-12-26, 00:55 
Offline

Dołączył(a): 2007-12-09, 00:15
Posty: 10
Pełniąć obowiązki Wiceprzewodniczącego Rady, zgodnie ze statusem, pozwalam sobie na wklejenie tutaj protokołu z II Sesji Młodzieżowej Rady Błonia.

Protokół nr 2/2007
Z II sesji młodzieżowej rady miejskiej
Odbytej 14 grudnia 2007 r.
W Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Błonie

Porządek obrad:
Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
Przyjęcie protokołu z I Sesji w dniu 27 listopada 2007r.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji problemowych, ustalenia ich zakresu działania oraz składu osobowego.
Zatwierdzenie propozycji złożenia wniosku do projektu budżetu Gminy Błonie na 2008 r.
Informacja w sprawie organizacji akcji „Serce W Lizaku”
Zapytania i wnioski Radnych.
Zamknięcie Sesji.


Ad. 1
O godzinie 18.00 Przewodnicząca Patrycja Matusiak i stwierdziła quorum na podstawie listy obecności. Rada zapytana o porządek obrad nie wniosła żadnych uwag.

Ad. 2
W tym punkcie nastąpiło jednogłośne przyjęcie przez radę protokołu z I Sesji z dnia 27 listopada 2007 r.

Ad. 3
Przewodnicząca Patrycja Matusiak przeszła do podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Zostały zgłoszone trzy kandydatury: Mateusza Sawickiego, Marcina Zemła oraz Jarosława Krasuskiego. Nikt nie zgłosił sprzeciwu wobec tych kandydatur. Uchwała została jednogłośnie przyjęta przez radę.

Ad. 4
Zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca przystąpiła do uchwalenia stałych komisji problemowych, zakresu ich działania oraz składu osobowego. Radny Mateusz Sawicki zgłosił pomysł utworzenia komisji do spraw Sportu i Rekreacji. Następnie zostały zgłoszone komisje Kultury i Oświaty przez radnego Marcina Zemła, Wolontariatu przez Katarzynę Kąpińską oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przez Barbarę Bojsza. Wszystkie wnioski zostały jednogłośnie przyjęte przez radę w wyniku głosowania. Wiceprzewodniczący odczytał kompetencje poszczególnych komisji (załącznik nr.1). Ustalania składu osobowego komisji przeszło dość sprawnie poprzez wpisywanie się chętnych na listy rozdane przez Wiceprzewodniczącego Adriana Kossakowskiego. Dzięki powyższym działaniom otrzymaliśmy:
Komisję Sportu i Rekreacji w składzie:
- Patrycja Matusiak
- Marcin Zemła
- Jacek Makarewicz
Komisję Kultury i Oświaty w składzie:
- Adrian Kossakowski
- Kamila Supeł
- Jacek Makarewicz
- Jarosław Krasuski
- Patrycja Potasińska
Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w składzie:
- Adrian Kossakowski
- Małgorzata Kroner
- Barbara Bojsza
- Dorota Michalak
- Zachariasz Wachowiak
Komisję Wolontariatu w składzie:
- Mateusz Sawicki
- Kamila Supeł
- Barbara Bojsza
- Dorota Michalak
- Katarzyna Kąpińska
- Patrycja Ptasińska

Ad. 5
Przewodnicząca przeszła do kolejnego punktu obrad - zatwierdzenia złożenia wniosku do projektu budżetu Gminy Błonie na rok 2008. Patrycja Matusiak odczytała wniosek napisany przez Radnego Jacka Makarewicza oraz załącznik do niego tj. dokładny kosztorys (załącznik nr.2). Następnie Przewodnicząca udzieliła głosu Radnej Jagodzie Sowińskiej, która zapytała o szczegóły wycieczek wymienionych w kosztorysie. Otrzymała odpowiedź od Radnego Jacka Makarewicza, który uzasadnił wszystkie ceny podane w planie oraz źródła swoich informacji. Na pytanie o osoby które będą uczestniczyć w tych wycieczkach Patrycja Matusiak odpowiedziała, że będą to uczniowie z dobrymi wynikami w nauce i być może laureaci konkursów organizowanych przez Radę Młodzieżową. Dodała także, że dokładne kryteria doboru zostaną ustalone na początku 2008 roku. Głos został udzielony Opiekunowi Rady panu Marcinowi Kołocie, który podkreślił, że m.in. celem Rady jest wspieranie ludzi ambitnych i nie przewiduje sytuacji kiedy ktoś pojechałby niezasłużenie. Zasugerował konsultacje z Samorządami Szkolnymi i pedagogami szkolnymi w celu odnalezienia liderów. Przewodnicząca Patrycja Matusiak wspomniała o swojej rozmowie z panem Sewerynem Hruścińskim który liczy na pomoc ze strony Młodzieżowej Rady Miejskiej w sprawach wolontariatu i zdecydowanie poparł pomysł wycieczek. Przewodnicząca powiedziała także, że koszt wycieczek podany w panie budżetowym to wycieczki z noclegiem do 300km i są one tylko przykładem ponieważ Rada ma w planach wycieczki w bliższe okolice będące w bardziej kulturalnym kontekście jak np. teatr czy opera. Ponieważ nikt nie zgłosił już pytań, przystąpiono do głosowania. Rada jednogłośnie przyjęła projekt budżetu na rok 2008.

Ad.6
Informacje w sprawie oraganizacji akcji "Serce W Lizaku" wyglądały następująco. Przewodnicząca poinformowała o nieudanym niestety pomyśle jarmarku świątecznego na rynku miasta. Pomysł ten nie udał się z braku czasu. Udało się nastomiast zorganizować zbiórkę pieniędzy w szkołach i pod kościołami. Młodzieżowa Rada Miejska nawiązała kontakt z przewodniczącą stowarzyszenia Dobra Wola, opiekującego się dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo i ruchowo. Właśnie dla dzieci z tej organizacji zostanie zorganizowana zabawa karnawałowa dnia 19 stycznia 2008. Przewodnicząca Patrycja Matusiak przedstawiła Radzie projekt plakatu promującego akcję oraz wzór indentyfikatora zapewniającego wiarygodność akcji. Plakat został zaprojektowany przez Radnego Jacka Makarewicza natomiast identyfikator przez Radnego Jarosława Krasuskiego. Następnie zostało odczytane podanie do sponsorów, napisane przez Wiceprzewodniczącego Adriana Kossakowskiego. Kolejnym punktem było przedstawienie programu samej zabawy przygotowanego przez Mateusza Sawickiego i Marcina Zemła. Radny Mateusz Sawicki powiedział, że zabawa zacznie się od powitania i rozdania prezentów. Planowane są również występy magika który wystąpi charytatywnie czyli za darmo (z wyjątkiem kosztów przejazdu), zabawy przygotowane wspólnie z Marcinem Kołotą, karaoke i poczęstunek. Następnie odbyła się prezentacje puszek przygotowanych przez Radnego Waldemara Wojtasa, który właśnie wszedł do Sali Konferencyjnej. Powrócono także na chwilę do punktu czwartego obrad, by Radny Waldemar Wojtas mógł wejść w skład Komisji Sportu i Rekreacji. Rada nie wniosła przeciwu. Od tego momentu Komisja Sportu i Rekreacji pozostaje w składzie:
- Patrycja Matusiak
- Marcin Zemła
- Jacek Makarewicz
- Waldemar Wojtas

Ad.7
W punkcie tym:
1. Radny Mateusz Sawicki zapytał czy po zamknięciu Sesji Rada pozostanie na zebraniu roboczym w celu omówienia kolejnych szczegółów akcji 'Serce W Lizaku'.
Otrzymał odpowiedź twierdzącą.
2. Opiekun Rady Marcin Kołota poprosił o poruszenie sprawy lodowiska w Błoniu. Zaproponował by o szczegółach opowiedziała Radna Jagoda Sowińska. Radna Jagoda Sowińska opowiedziała o planach lodowiska, podała adres strony na której można takie obejrzeć (www.kregielnia.com). Lodowisko całoroczne wykonane z modułów silikonowych, które byłoby bardziej opłacalną inwestycją niż wypożyczanie lodowiska na trzy miesiące w roku. Radna wspomniała również o petycji napisanej do Burmistrza Miasta i Gminy Błonie pana Zenona Reszki pod którą zostają zbierane podpisy popierające pomysł kupna całorocznego lodowiska. Wyraziła również prośbę o popracie ze strony Młodzieżowej Rady Miejskiej. Rada ochoczo poprała projekt i zaoferowała zbieranie podpisów. Głos został udzielony Opiekunowi Rady Marcinowi Kołocie który zaproponował sposób organizacji zbierania podpisów oraz poprosił o przyniesienie podpisów na Sesję Oficjalną Rady Miejskiej dnia 17 grudnia 2007r.
3. Przewodnicząca Patrycja Matusiak poruszyła projekt zorganizowania telebimu na rynku miasta w czasie euro2008. Pan Marcin Kołota zapytał o cenę tego pomysłu, otrzymał odpowiedź od Radnego Jacka Makarewicza, że jest to koszt rzędu 70 tysięcy złotych. Przewodnicząca Patrycja Matusiak oczywiście zaproponowała wsparcie finansowe z budżetu Młodzieżowej Rady Miejskiej. Pomysł został poparty przez Radnego Mateusza Sawickiego, która uważa, że jest to lepsza forma spędzania czasu niż siedzenie w domu przed telewizorem. Niestety mimo starań Rady Młodzieżowej pan Burmistrz Zenon Reszka powiedział, że Błonie nie jest gminą którą stać na telebim kosztujący 70 tysięcy złotych. Radna Jagoda Sowińska powiedziała natomiast że w najbliższym czasie zostanie zakupiony projektor który będzie można wykorzystać również w czasie euro2008. Radny Jarosław Krasuski podkreślił jak ważne jest to przedsięwzięcie dla miasta, ponieważ zapewnia integrację mieszkańców.
4. Wiceprzewodniczący Adrian Kossakowski zaproponował wyjazd do Młodzieżowej Radny Miejskiej innego miasta, np Brwinowa, dzięki temu możnaby nawiązać stosunki dyplomatyczne i wymieniać się doświadczeniami. Głos został udzielony Opiekunowi Rady Marcinowi Kołocie który powiedział, że dobrzy by było najpierw zintegrować Młodzieżową Radę Miejską Błonia poprzez np. wyjazd do Lasek.
5. Radny Mateusz Sawicki poddał pomysł stworzenia strony internetowej Młodzieżowej Rady Miejskiej ponieważ nie wszyscy znają Radę i było wiele nieprzychylnych opinii na temat jej stworzenia. Przewodnicząca poparła ten projekt i zapowiedziała złożenia wniosku o zgodę na zrealizowanie go do pana Burmistrza.
6. Radna Jagoda Sowińska wyraziła swoją opinię na temat włączania do działań rady jak największego kręgu młodzieży w Błoniu. Zapytała jakie Rada zamierza podjąć działania aby do tego doprowadzić.
Odpowiedziała Patrycja Matusiak. Poinformowała o zaproszeniach rozesłanych do Samorządów Szkolnych i o tym, że pojawił się tylko jeden - Gimnazjum nr.2. Powiedziała także, że postara się o większą reklamę Sesji i zapełni widownię.
7. Burmistrz Miasta i Gminy Błonie pan Zenon Reszka rozpoczął od komentarza drugiej Sesji Młodzieżowej Rady Miasta, gratulował szybkości i sprawności w działaniu i przebiegu Sesji. Poprał projekt budżetowy akcję "Serce W Lizaku" oraz stronę Młodzieżowej Rady. Poruszył również kwestię lodowiska, podziękował Radnej Sowińskiej za pomoc w znalezieniu najlepszego rozwiązania i doprowadzenia projektu do skutku. Powiedział także, że trzeba będzie lodowisko zabezpieczyć przed dewastacją na co Radna Jagoda Sowińska powiedziała, że skoro w planie jest monitoring miasta to jedna kamera więcej przy lodowisku na pewno by wystarczyła. Burmistrz pochwalił również Radę za organizację spotkać roboczych. Zaprosił także Radę na Sesję oficjalną na dzień 17 grudnia 2007r godz. 17 oraz opłatek który odbędzie się później.
8. Radny Marcin Kołota wyraził nadzieję na pomoc ze strony Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
9. Radny Krasuski zadał pytanie odnośnie projektora, który wg. niego nie jest dobrym rozwiązaniem ponieważ w oglądaniu może przeszkadzać światło słoneczne.
Otrzymał odpowiedż od pana Burmistrza, że projektor będzie służył nie tylko do oglądania euro2008 a nad ewentualnymi problemami zastanowi się kiedy się pojawią.

Ad.8
Przewodnicząca Patrcycja Matusiak zamknęła Sesję II Młodzieżowej Rady Miejskiej w Błoniu o godz. 19.35

Tekst napisy przez Sekretarz Rady Małgorzatę Kroner
Wklejony przez Wiceprzewodniczącego Adriana Kossakowskiego.


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-12-27, 12:25 
Myślałem, że ktoś zajmie się innymi, ale okazuje się inaczej. Zajmujemy się wyłącznie sobą.
Lodowisko silikonowe , telebim, itp. to są tylko zabawki.
Po "Tańcu na lodzie" - lodowisko, i to sztuczne, a jak Małysz zdobędzie Puchar to pewnie trzeba będzie skocznię w Błoniu wybudować.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-12-27, 17:33 
Dziadek
Jest w tym trochę "przewrotnej logiki" . Jeśli zajmą się sobą - "my" będziemy mieli więcej czasu dla siebie.
Lodowisko, niech będzie-zobaczymy jak długo będzie wykorzystane.
Masz rację, są to gadżety - ale może po takich sukcesach pomyślą nad realnym życiem.
Wolontariat, kontakt z inymi gminami, wycieczki dla zdolnych uczniów, zabawa integracyjna - to dobre pomysły.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-12-28, 17:27 
Offline

Dołączył(a): 2007-04-13, 17:25
Posty: 111
Witam,
Przysłowie mówi, że najbardziej krytykują wszystko Ci, którzy sami nic nie mają do zaoferowania. Pozwólcie Młodzieżowej Radzie rozwinąć skrzydła, dajcie im czas na jakiekolwiek dziełania, nie uprzedzając się z góry. Cieszmy sie z tego, co mamy i z tego co możemy za chwilę mieć. Maleńkimi kroczkami coś sie zmienia. Zamiast krytykować włączcie sie w działania, przychodźcie na sesje, kontaktujcie się z radnymi, podsuwajcie im swoje pomysły. Każda inicjatywa jest cenniejsza od żadnej. Więcej aktywności i tolerancji. Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów i życzę wszelkiej pomyślności, realizacji planów życiowych oraz spełnienia marzeń o pięknym, tętniącym życiem naszym mieście w roku 2008!!!


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-12-30, 10:51 
Zgadzam się w stu procentach. Jest to bardzo OCZYWISTE. :o
Miniej oczywiste jest to do kogo został ten apel skierowany. :D


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2007-12-30, 11:34 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2005-06-10, 02:44
Posty: 4298
Obrazki: 72
Lokalizacja: Błonie
To oczywiste, do kogo apel :)

Do wszystkich, którym za jedyne zajęcie starcza krytykowanie wszystkiego dookoła, a palcem nie kiwną, by coś zrobić własnoręcznie.

Czekanie na gwiazdkę z nieba jest mało produktywnym zajęciem i efektów nie przynosi.

Do młodzieżowej rady wystartowali ludzie z jakąś wizją i będą się starali ją realizować. Nie musi ona być spójna z wizjami krytykantów.

Krytykanci mogą sobie pluć w brody, że do wyborów nie stanęli, nie wygrali i nie realizują własnego programu. Szansę dostaną w kolejnych wyborach - może już do "dorosłej rady".

A na dziś faktycznie - warto zaglądać na komisje i sesje. Na komisji bezpieczeństwa ostatnio była dwójka radnych młodzieżowych - na razie nieśmiało, nie zabierali głosu, ale się rozkręcą. Fakt faktem, że nie omawiano spraw stricte tyczących się młodzieży, ale to nie powinno być żadną przeszkodą - głos młodych również w sprawach powszednich gminy się liczy.

_________________
Życie to choroba przenoszona drogą płciową
/z napisów na murach/
Błonie - Portal Społeczności Lokalnej "Echo Błonia"


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil   Prywatny album
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2008-01-01, 17:16 
Offline

Dołączył(a): 2007-12-09, 00:15
Posty: 10
Widzę, że muszę sie wypowiedzieć. :)
Racja, bylismy na Komisji Bezpieczeństwa, głownie po to zeby sie zorientować jak to wygląda, spotkania komisji. Oboje bylismy z Młodzieżowego odpowiednika, więc przyszliśmy po doświadczenie. I kto nam powie, że nie jesteśmy aktywni?
Po drugie lodowisko nie powstaje przez program "Gwiazdy tańczą na lodzie" akurat to uważam za kpinę. Ktoś moze sobie pomysleć, że to niepotrzebna inwestycja, nie niewiele osób tego chce. Ale chyba 2 tysiące podpisów zebrane w 3 dni mówią same za siebie, nieprawdaż? Przy czym 2 dni to weekend, więc cieżko było zbierać. Robimy to dla miasta, młodzieży, ale i starszych. Zakładam, że każdy woli iść pośmigać na lodowisku aniżeli siedzieć na trzepaku.
Po trzecie zarzut, że zajmujemy się sami sobą. Integracja Rady- jak ludzie którzy się nie znają mają ze sobą współpracować? Skąd wiedzieć, czego się mamy po sobie spodziewać? Komisje- proszę mi wierzyć, nie jest łatwo dyskutować o czymś w 14 osób, o wiele lepiej żeby zajęło się tym kilka osób, dzieki czemu propozycji, pomysłów będzie więcej. Jak np Sejm miałby pracować bez Komisji, przecież cały proces legislacyjny od nich się własciwie zaczyna.
Po czwarte "zarzut" o telebim. Jest to wprawdzie droga inwestycja stosunkowo, ale to na pewno integruje ludzi. Szczerze powiem, że nie oglądałem nigdy meczu w ten sposób, ale ludzie którzy to widzieli są zachwyceni atmosferą tam panującą.
Więc zamiast nas krytykować polecam przyjśc na Sesje i coś nam podpowiedzieć, jesteśmy otwarci na pomysły.


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2008-01-01, 17:23 
Offline
Avatar użytkownika

Dołączył(a): 2005-06-10, 02:44
Posty: 4298
Obrazki: 72
Lokalizacja: Błonie
Jak najdalszy jestem od krytykowania :)

Telebim jest fajną sprawą, pod warunkiem możliwości wykorzystania go stale. A do tego potrzeba pomysłów i ludzi do realizacji tychże.

Lodowisko jest stosunkowo niewielką inwestycją, a jest szansa na liczną frekwencję, czyli opłaca się je zrobić, podobnie jak skatepark.

_________________
Życie to choroba przenoszona drogą płciową
/z napisów na murach/
Błonie - Portal Społeczności Lokalnej "Echo Błonia"


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil   Prywatny album
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2008-01-03, 12:20 
kochana młodzieży
Jeszcze się przekonacie, że jesteście "kwiatkiem wyborczym" do "kożucha burmistrza" :D :D :D


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2008-01-03, 16:03 
Może i jesteśmy, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Nie wiem w jaki sposób Pan Burmistrz miałby to wykorzystywać do swojej kampanii, skoro twierdzicie, że MRM jest zbędna.

Jeśli jesteście tacy pewni siebie, to czemu nie przyjdziecie na sesję, bądź komisję? Ogłoszenie o w/w posiedzeniach jest wywieszone na tydzień przed, więc nie widzę przeszkód, aby nie przyjść. :| Tacy cwani jesteście i wymagacie Bóg wie czego od nas. Biegacie za nami i wypytujecie się o lodowiska, skate-parki etc. i żądacie natychmiastowych rezultatów. Przyjdźcie na sesję to przekonacie się jak to wszystko wygląda. Zainteresowanie widzę jedynie ze strony dorosłej Rady Miasta - szacunek dla Pani J. Sowińskiej i Pana A. Mrzygłockiego - oraz kilku osób z samorządów szkolnych.

Potraficie tylko narzekać. Czemu sami nie wystartujecie do dorosłej, czy młodej Rady, by realizować swoje pomysły, wygłaszać poglądy etc.?

Jesteśmy na półmetku organizacji akcji charytatywnej. Nie wszystko da się robić naraz, choć zobaczycie, że efekty włożonej pracy niejednego zaskoczą.

Co do komisji - Lepiej aby w komisjach zasiadały osoby, które mają pojęcie o tym, co robią, niż każdy by wykrzykiwał. Wtedy nic byśmy nie osiągnęli. Kazalibyście osobie, która nie ma zielonego pojęcia o plastyce, składać origami?

Pożyjemy, zobaczymy.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2008-01-26, 09:53 
"... podsuwajcie im swoje pomysły." napisano gdzieś wyżej.
Więc zobaczę co z tych pomysłów wykorzystane zostanie.
Ściana wspinaczkowa, na początek jedna, potem się zobaczy, to sport całoroczny a koszty znacznie mniejsze niż ... wiecie o co chodzi.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2008-02-01, 18:00 
Hmm... jeśli chodzi o ściankę to rzeczywiście był taki pomysł, ale takowa już jest w ZS Wańkowicza. Dlatego narazie się z tym wstrzymaliśmy. Lodowisko to też sport całoroczny jeśli o to Ci, Dziadku, chodzi. Jednak nadal zachęcam do podsuwania nam pomysłów - nie gwarantujemy jednak, że uda nam się zrealizować nawet te dobre w tym roku. Dziękujemy za inicjatywe


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2008-02-16, 12:59 
Czy będzie sprawozdanie z III sesji ? Bardzo jestem ciekaw jak Wam idzie.


Zgłoś post
Góra
  
Cytuj  
 Tytuł:
PostNapisane: 2008-02-16, 13:39 
Offline

Dołączył(a): 2008-02-12, 20:16
Posty: 27
Lokalizacja: Błonie
ja też czekam i jestem ciekaw jak im idzie.

_________________
To co się teraz dzieje w Polsce to są zwiastuny na lepszą przyszłość.


Zgłoś post
Góra
 Zobacz profil  
Cytuj  
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14 ] 

Strefa czasowa: UTC + 1


Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości


Możesz rozpoczynać nowe wątki
Możesz odpowiadać w wątkach
Nie możesz edytować swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Skocz do:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Przyjazne użytkownikom polskie wsparcie phpBB3 - phpBB3.PL
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie,
w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących
cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w regulaminie forum.